Usuari anōnim
Connectar
09:12:36 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesAjuts per a material escolar, llibres i sortides - curs 2021/2022Nivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ Atorgament d'ajuts individuals a famílies amb necessitats socioeconōmiques per a llibres, material i sortides per alumnes d'infantil i primāria de l'escola Sant Jeroni, i secundāria dels centres educatius públics, pel curs 2021-2022.
Dirigit a Poden ser beneficiaris dels ajuts tots els alumnes d'ensenyament obligatori empadronats a Sant Pere de Riudebitlles des del gener de 2021 i que romanquin empadronats tota la durada del curs escolar, i matriculats a un centre públic.
Poden solˇlicitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiāries
Termini de presentaciķ Del 6 al 24 de setembre de 2021
Canals de realitzaciķ Tramitaciķ telemātica: la solˇlicitud s'ha de presentar mitjanįant el formulari telemātic i cal adjuntar-hi la documentaciķ requerida.
Observacions NO CAL APORTAR el volant de convivčncia ja que es generarā d'ofici.
Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a llibres, material i sortides
Data d'actualitzaciķ 10 d'agost de 2021

Documentaciķ a aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud: Model normalitzat de solˇlicitud d'ajut Obligatori Telemātica
DNI: Document nacional d'identitat de tots els membres de la unitat de convivčncia Obligatori Telemātica
NIE: Targeta d'identitat estranger Obligatori Telemātica
Llibre de família: amb totes les planes escrites. Obligatori Telemātica
Certificat de disminuciķ del Departament de Benestar Social i Família: en cas de disminuciķ. Obligatori Telemātica
Sentčncia de separaciķ : en cas de separaciķ o divorci Obligatori Telemātica
Documentaciķ acreditativa conforme estā en trāmit.: En cas de separaciķ o divorci Obligatori Telemātica
Denúncia o demanda en el cas que no passi la pensiķ: en cas de separaciķ o divorci. Obligatori Telemātica
Documentaciķ acreditativa: en cas de representaciķ legal/acolliment Obligatori Telemātica
Carnet de família monoparental: en cas de família monoparental Obligatori Telemātica
Títol família nombrosa : en cas de família nombrosa Obligatori Telemātica
Resoluciķ judicial que acrediti la representaciķ legal : en cas d'incapacitaciķ Obligatori Telemātica
Darrera liquidaciķ trimestral de l'IRPF o butlletí de cotitzaciķ a la Seguretat Social + declaraciķ de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la solˇlicitud (fotocōpia). També la última declaraciķ de renta (2020): en el cas de treballadors autōnoms i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Obligatori Telemātica
Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administraciķ pública: procedent de la Seguretat Social i/o Generalitat de Catalunya i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Obligatori Telemātica
Certificat del Servei d'Ocupaciķ de Catalunya d'acreditaciķ conforme percep o no prestaciķ d'atur: si es percep prestaciķ/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. Obligatori Telemātica
Rebuts de lloguer o hipoteca: dels darrers 6 mesos. Obligatori Telemātica

Tramitaciķ Telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica