Usuari anōnim
Connectar
15:05:00 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesAjuts per a llibres, material i sortides escolars - Curs 2022/2023Nivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ Atorgament d'ajuts individuals a famílies amb necessitats socioeconōmiques per a llibres, material i sortides per alumnes d'infantil i primāria de l'escola Sant Jeroni, i secundāria dels centres educatius públics, pel curs 2022-2023.
Dirigit a Poden ser beneficiaris dels ajuts tots els alumnes d'ensenyament obligatori empadronats a Sant Pere de Riudebitlles des del gener de 2022 i que romanquin empadronats tota la durada del curs escolar, i matriculats a un centre públic.
Poden solˇlicitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiāries
Termini de presentaciķ de solˇlicituds Del 13 de juny de 2022 al 30 de juny de 2022
Canals de realitzaciķ Tramitaciķ telemātica: la solˇlicitud s'ha de presentar mitjanįant el formulari telemātic i cal adjuntar-hi la documentaciķ requerida.
Ōrgan gestor Comissiķ d'ajuts escolars
Criteris de puntuaciķ Consultar Bases Reguladores.
Veure Enllaį...
Observacions NO CAL APORTAR el volant de convivčncia ja que es generarā d'ofici.
Tipus de tramitaciķ Telemātica.
Data d'actualitzaciķ 30/05/2022

Documentaciķ a aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud: Model normalitzat de solˇlicitud d'ajut. Obligatori Telemātica
DNI: Document nacional d'identitat de tots els membres de la unitat de convivčncia. Obligatori Telemātica
NIE: Targeta d'identitat estranger. Obligatori Telemātica
Llibre de família: amb totes les planes escrites. Obligatori Telemātica
Certificat de disminuciķ del Departament de Benestar Social i Família: en cas de disminuciķ. Opcional Telemātica
Sentčncia de separaciķ : en cas de separaciķ o divorci. Opcional Telemātica
Documentaciķ acreditativa conforme estā en trāmit: En cas de separaciķ o divorci. Opcional Telemātica
Denúncia o demanda en el cas que no passi la pensiķ: en cas de separaciķ o divorci. Opcional Telemātica
Documentaciķ acreditativa: en cas de representaciķ legal/acolliment. Opcional Telemātica
Carnet de família monoparental: en cas de família monoparental. Opcional Telemātica
Títol família nombrosa : en cas de família nombrosa. Opcional Telemātica
Resoluciķ judicial que acrediti la representaciķ legal : en cas d'incapacitaciķ. Opcional Telemātica
Certificat de dades fiscals: Es pot extreure a la web de l'agčncia tributāria https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html a l'apartat de "gestiones destacadas". Opcional Telemātica
Darrera liquidaciķ trimestral de l'IRPF o butlletí de cotitzaciķ a la Seguretat Social + declaraciķ de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la solˇlicitud (fotocōpia). També la última declaraciķ de renta (2021): en el cas de treballadors autōnoms i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Opcional Telemātica
Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administraciķ pública: procedent de la Seguretat Social i/o Generalitat de Catalunya i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Opcional Telemātica
Certificat del Servei d'Ocupaciķ de Catalunya d'acreditaciķ conforme percep o no prestaciķ d'atur: si es percep prestaciķ/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. Opcional Telemātica
Rebuts de lloguer o hipoteca: dels darrers 6 mesos. Opcional Telemātica

Tramitaciķ Telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica