Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
21:57:36 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesRecollida d' estrisNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Descripció del procediment Des de l'ajuntament de Sant Pere volem facilitar als ciutadans la gestió de residus i col. laborar en l'efectiva recollida d'estris.
Comptem amb una deixalleria on es poden deixar els estris en els horaris que s'adjunten a
continuació.


-Horari d'estiu: Comença amb l'avançament de l'hora de 02:00 a 03:00 hrs de la matinada
de l'últim diumenge de març i acaba amb l'endarreriment de les 03:00 a les 02:00 hrs de la
matinada de l'últim diumenge d'octubre


Dilluns de 09:00 a 13:00h

Dimarts de 17:00 a 20:00 h

Dijous de 11:00 a 14:00h

Divendres de 17:00 a 20:00 h

Dissabte de 09:00 a 13:00 h

-Horari d'hivern
Comença amb l'endarreriment de les 03:00 a les 02:00 hrs de la matinada de l'últim
diumenge d'octubre fins a l'avançament de l'hora de 02:00 a 03:00 hrs de la matinada de
l'últim diumenge de març.


Dilluns de 09:00 a 13:00h

Dimarts de 15:00 a 18:00 h

Dijous de 11:00 a 14:00 h

Divendres de 15:00 a 18:00 h

Dissabte de 09:00 a 13:00 h

La deixalleria romandrà tancada els dies festius

En cas que no pugui o no vulgui transportar els estris, l'ajuntament posa a la seva disposició
el servei de recollida d'estris, que passarà per tots els carrers els dilluns cada 15 dies.

Si el dilluns fos festiu, es recollirà el dimarts. En el cas que plogui també es trasllada la
recollida al dimarts .
Atès que la recollida comença a les 9 del matí, s'hauran de deixar els estris amb anterioritat a
aquesta hora, però no abans de les 6 de la matinada.

Els estris es deixaran davant de cada portal, al costat dels contenidors si n'hi ha.

Forma d'inici Instància de part
Subjecte Aquelles persones que vulguin demanar la recollida dels estris.
Termini de presentació En qualsevol moment de l'any.
Tributs Aquest servei està inclòs en l'impost del servei de deixalleria.

Òrgan gestor Medi ambient


Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica