Usuari anònim
Connectar
04:17:04 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesPresentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

La presentació d'aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors.

De conformitat amb el que estableix l'article 118 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d'un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.
Dirigit a Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
Termini de presentació Tot l'any
Data d'actualització 28 de setembre de 2021

Documentació a aportar
Tipus Presentació
SOL·LICITUD: Formulari normalitzat (a través de l'opció "Tramitar" Opcional Telemàtica
PRESSUPOST: Pressupost detallat, en cas de contracte d'obra, aquells documents que siguin necessaris per a l'execució del contracte i d'altres que considereu oportuns en relació a la vostra oferta. Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica