Usuari anònim
Connectar
20:12:20 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesParticipació en processos selectius: 3 places d'auxiliars administratives (CONVOCATÒRIA TANCADA)Nivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Descripció Aquest tràmit permet sol·licitar l'admissió en els processos selectius que convoca l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
Dirigit a Les persones físiques que compleixi els requisits que s'exigeixin a les bases específiques que regulin el procés de selecció.
Termini de presentació Del 15 d'abril al 4 de maig de 2021
Observacions El procediment per participar als processos selectius consten de dues fases:

1a Fase: OPOSICIÓ. Cal aportar la sol·licitud, el DNI, el títol acadèmic i, si escau, el certificat acreditatiu de coneixement de la llengua catalana o castellana, en el cas d'estrangers.

2a Fase: CONCURS (tant sols els que aprovin la fase d'oposició). Cal aportar el model de currículum, la vida laboral actualitzada i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Consulta de documentació relacionada:
Bases específiques, per concurs oposició, de 3 places d'auxiliars administratives
Llista definitiva de les persones admeses i excloses, nomenament de tribunal i dia d'examen
Data d'actualització 10/05/2021

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Model normalitzat a obrir mitjançant l'apartat de "Tramitar" Obligatori Telemàtica
DNI: Document Nacional d'Identitat Obligatori Telemàtica
Títol acadèmic: Títol acadèmic Obligatori Telemàtica
Certificat llengua catalana C1: Acreditació del nivell de coneixement de la llengua catalana C1 (suficiència 1) Opcional Telemàtica
Certificat llengua castellana: Acreditació del nivell de castellà per a persones estrangeres, si se'n disposa Opcional Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica