Usuari anōnim
Connectar
17:37:17 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles



Ajuts per a la prāctica esportiva



Nivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ L'objecte de la convocatōria és la concessiķ d'ajuts individuals per a la prāctica esportiva per aquelles famílies amb necessitats socioeconōmiques pel curs 2021-2022.
Dirigit a Poden ser beneficiaris dels ajuts les famílies amb menors a cārrec, persones amb discapacitat superior al 33% i persones amb problemātica de salut, empadronats al municipi de Sant Pere de Riudebitlles, des del gener de 2021 com a mínim i que romanguin empadronats tota la durada de l'activitat esportiva subvencionada.

La renda per cāpita de la unitat familiar no pot ser superior a la indicada a les Bases de la convocatōria i que no tingui uns estalvis superiors a 9.000 euros
Termini de presentaciķ Del 4 al 22 d'octubre de 2021
Canals de realitzaciķ Tramitaciķ telemātica: la solˇlicitud s'ha de presentar mitjanįant el formulari telemātic i cal adjuntar-hi la documentaciķ requerida.
Observacions NO CAL APORTAR el volant de convivčncia ja que es generarā d'ofici.

En el cas que el peticionari hagi demanat els ajuts escolars pel present curs, només caldrā que presenti l'imprčs de la solˇlicitud, on es manifestarā aquesta circumstānci, i el resguard del pagament de la quota corresponent a l'activitat esportiva i document d'inscripciķ matrícula, amb l'excepciķ de que la seva situaciķ econōmica hagi canviat.
Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la prāctica esportiva

Documentaciķ a aportar
Tipus Presentaciķ
SOLˇLICITUD: Model normalitzat de solˇlicitud d'ajut Opcional Telemātica
DNI: Document nacional d'identitat de tots els membres de la unitat de convivčncia Opcional Telemātica
NIE: Targeta d'identitat estranger Opcional Telemātica
LLIBRE DE FAMÍLIA: amb totes les planes escrites. Opcional Telemātica
JUSTIFICANT DE PAGAMENT: de l'activitat esportiva i/o matrícula/inscripciķ. Opcional Telemātica
CERTIFICAT DE DISMINUCIĶ DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA: en cas de disminuciķ. Opcional Telemātica
SENTENCIA DE SEPARACIĶ: en cas de separaciķ o divorci Opcional Telemātica
DOCUMENTACIĶ ACREDITATIVA CONFORME ESTĀ EN TRĀMIT: En cas de separaciķ o divorci Opcional Telemātica
DENUNCIA O DEMANDA: en el cas de separaciķ o divorci i que no es passi la pensiķ. Opcional Telemātica
DOCUMENTACIIĶ ACREDITATIVA: en cas de representaciķ legal/acolliment Opcional Telemātica
TITOL FAMÍLIA NOMBROSA: en cas de família nombrosa. Opcional Telemātica
TÍTOL FAMILIA MONOPARENTAL: en cas de família monoparental. Opcional Telemātica
RESOLUCIĶ JUDICIAL QUE ACREDITI LA REPRESENTACIĶ LEGAL: en cas d'incapacitaciķ Opcional Telemātica
DARRERA LIQUIDACIĶ TRIMESTRAL D'IRPF O BUTLLETÍ DE COTITZACIĶ A LA SEGURETAT SOCIAL + DECLARACIĶ DE RESPONSABILITAT DELS INGRESSOS. ÚLTIMA DECLARACIĶ RENDA (2021): en el cas de treballadors autōnoms i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Opcional Telemātica
CERTIFICAT DE PERCEBRE O NO PENSIONS/PRESTACIONS DE L'ADMINISTRACIĶ PÚBLICA: procedent de la Seguretat Social i/o Generalitat de Catalunya i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos. Opcional Telemātica
CERTIFICAT DEL SERVEI D'OCUPACIĶ DE CATALUNYA D'ACREDITACIĶ CONFORME PERCEP O NO PRESTACIĶ D'ATUR: si es percep prestaciķ/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos i per cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. Opcional Telemātica
REBUTS LLOGUER O HIPOTECA: darrers 6 rebuts. Opcional Telemātica

Tramitaciķ Telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica