Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
22:53:27 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Tramitació

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol· licitud de material i equipament


Emplenar la Instància de Sol·licitud Adjuntar i enviar la documentació necessària per a tramitar la seva sol·licitud Registrar Descarregar el Justificant

Emplenar la Instància de Sol·licitud

Els camps marcats amb * són obligatoris.
*Dades de la persona sol.licitant
*Direcció
 
Mitjans de Contacte
  
  
Desitjo rebre avisos a través de:
 

*Descripció

*Objecte de la instància


*Sol.licitud de material


*Sol.licitud d equipament

Observacions

Per a la seva tranquil·litat i seguretat li vam informar que, de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud van a passar a formar part d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal la titularitat del qual i responsabilitat correspon a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles del que és responsable, amb domicili en Plaça de les Eres, 1.
. Aquest fitxer té com finalitat la gestió de la informació administrativa necessària per a la tramitació dels procediments corresponents .
La subscripció d'aquest document implica que la persona sol·licitant resulta informada i dóna el consentiment per al tractament de les seves dades amb la finalitat esmentada, per a cada cas concret .
En virtut de la normativa vigent en matèria de LOPD :Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona sol·licitant, o si escau el seu representant legal, podran exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, dirigint-se a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, Plaça de les Eres, 1 Telf : 938 995 061 . Fax: 938 996 081 .email: st.pereriu@diba.cat