Usuari anònim
Connectar
19/07/2024 10:23:30 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Queixes i Suggeriments

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesQueixes i Suggeriments

  •  

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.

Legitimació: compliment d'obligació legal (art. 6. 1. c RGPD).

Destinataris: altres administracions públiques per garantir la intercomunicació i coordinació de registres.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposición al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.