Usuari anònim
Connectar
21/07/2024 16:08:07 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Tauler d'edictes

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesInformació Urbanística

Recerca de Publicacions
  •  

Altra informació urbanística

Títol Data Publicació Data Fi
PAE AULA RURAL 17/04/2024 Mostrar
PROJECTE RENOVACIO I MILLORA XARXA AIGUA POTABLE 3A FASE 12/04/2024 Mostrar
PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES 29/09/2023 Mostrar
PROJECTE RENOVACIO XARXA AIGUA CARRER LA CARRETERA, PASSEIG SANT JERONI I CARRER SANT QUINTI, 2A FASE 16/03/2023 Mostrar
PROJECTE INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 100 KW SOBRE LA COBERTA DE L'ESCOLA SANT JERONI 03/02/2023 Mostrar
ANNEX PROJECTE EXECUTIU "REURBANITZACIO DEL CARRER NOU" 23/05/2022 Mostrar
PROJECTE DE RESTAURACIO DEL PALAU DELS MARQUESOS DE LLIO 4A FASE - FAÇANES 20/05/2022 Mostrar
PLA I PROGRAMA DE VERIFICACIO D'ACTIVITATS COMUNICADES 23/12/2021 Mostrar
Projecte executiu "Reurbanització del carrer Nou" 16/09/2021 Mostrar
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 27/05/2021 Mostrar
Projecte executiu "Renovació i millora de l'espai públic del nucli antic, 1a fase" 22/09/2020 Mostrar
Aprovació projecte executiu modificat "Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 3a fase" 18/06/2020 Mostrar
Projecte bàsic 1a fase "Renovació i millora de l'espai públic històric del nucli antic" 12/06/2020 Mostrar
Avantprojecte "Renovació i millora de l'espai públic històric del nucli antic" 12/06/2020 Mostrar
Projecte de condicionament d'un solar per a ús d'aparcament de la Vila 05/04/2017 Mostrar
Projecte d'urbanització PAU-6 Plana Mas d'en Solé 08/03/2017 Mostrar
Projecte de reparcel·lació PAU-6 Plana Mas d'en Solé 08/03/2017 Mostrar