Usuari anònim
Connectar
16/07/2024 17:21:06 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Verificació de documents

Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles



Verificació de Documents Electrònics



Aquí pot consultar el document electrònic original a través del codi de verificació (COVE) d'una còpia impresa que obri en el seu poder, podent comprovar així la integritat del document i la validesa de la signatura. Per a la consulta serà necessari aportar el codi de verificació, que pot trobar en el document signat electrònicament.




Introdueixi el text de la imatge: